Moderno

Ekološki proizvod

Prirodni sastojci

Jednostavno za montažu

Jednostavno za održavanje

Neograničen izbor boja

Vatrootporno

Trodimenzionalni zidni paneli na bazi
kompozita od gipsa ojačanog vlaknima

Neka vam naši dizajni budu
inspiracija za uređenje interijera

3D Tiles sistem
dekorativnih panela

slider-2
slider-3

3D Tiles system zidnih panela na bazi kompozita od visokokvalitetnog
gipsa ojačanog vlaknima oslobađa vašu kreativnost uređivanja zidnih
površina u treću dimenziju.
Naši jedinstveni 3D paneli originalnog dizajna su napravljeni od prirodnih
materijala i 100% su ekološki. Instalacija je olakšana jednostavnim
sistemom utora i pera na bočnim stranama panela te su tako ljudske
pogreške prilikom instalacije znatno umanjene.
Budući da se fuge između 3D panela popunjavaju filerom te se nakon toga
toga cijeli zid boja dobija se jedinstveni monolitni dizajn bez prekidanja
pojedinačnih elemenata fugama kao u slučaju keramike ili kamena.
Iako se našim 3D zidnim panelima postiže igra oblikom, ne treba zanemariti
ni igru svjetla i sjene koja se postiže pažljivim planiranjem vrste i
pozicije rasvjete te se preporučuju svijetle mat boje kao završnu
obradu radi što većeg kontrasta sa tamnim sjenama te što manje
uočljivosti spojeva.

3D Tiles system panela je savršeno rješenje za dekoraciju
interijera. Naši dizajni će obogatiti i podići kvalitetu svakog
interijera, a svakim danom u suradnji sa dizajnerima izbor
novih modela je sve veći.
Budući da se 3D paneli nakon instalacije bojaju zidnim bojama,
na korisniku je da izabere nijansu koja mu najviše odgovara
za interijer, a izbor je praktički neograničen.

3D Tiles system panela zbog
svoje trodimenzionalnosti
ima zanimljiva akustična svojstva.

Sistem utor-pero olakšava postavu i minimalizira greške prilikom postave,
a distancer osigurava jednaku udaljenost između 3D panela na zidu.