Trodimenzionalni paneli na bazi kompozita
od gipsa ojačanog vlaknima

Neka vam naši dizajni budu
inspiracija za uređenje interijera.

3D Tiles System
decorative panels

slider-2
slider-3

3D Tiles system zidnih panela na bazi kompozita od
visokokvalitetnog gipsa ojačanog vlaknima oslobađa
vašu kreativnost uređivanja  zidnih površina u treću dimenziju.
Naši jedinstveni paneli originalnog dizajna su napravljeni od
prirodnih materijala i 100% su ekološki. Instalacija je olakšana
jednostavnim sistemom utora i pera na bočnim stranama panela
te su tako ljudske pogreške prilikom instalacije znatno umanjene.
Budući da se fuge između panela popunjavaju filerom
te se nakon toga cijeli zid boja dobija se jedinstveni monolitni
dizajn bez prekidanja pojedinačnih elemenata fugama kao u
slučaju keramike ili kamena.
Iako se našim 3d panelima postiže igra oblikom, ne treba
zanemariti ni igru svjetla i sjene koja se postiže pažljivim
planiranjem vrste i pozicije rasvjete te se preporučuju svijetle
mat boje kao završnu obradu radi što većeg kontrasta sa tamnim
sjenama te što manje uočljivosti spojeva.

3D Tiles system panela je savršeno rješenje za dekoraciju
interijera. Naši dizajni će obogatiti i podići kvalitetu
svakog interijera, a svakim danom u suradnji sa
dizajnerima izbor novih modela je sve veći.
Budući da se paneli nakon instalacije bojaju zidnim
bojama, na korisniku je da izabere nijansu koja mu
najviše odgovara za interijer, a izbor je praktički
neograničen

3D Tiles system panela zbog
svoje trodimenzionalnosti
ima zanimljiva akustična svojstva.

Sistem utor-pero olakšava postavu i minimalizira greške prilikom postave,
a distancer osigurava jednaku udaljenost između panela na zidu.