Upute za instalaciju 3D panela

Upute za instalaciju 3D panela

Kako biste instalirali 3D panele na zid donosimo vam detaljne upute po koracima koje se nalaze na stranici Instalacija. Također, upute za instalaciju 3D panela nalaze se uz svaku ploču.

Kako biste instalirali 3D panele potreban vam je sljedeći alat: borer sa upuštaćem, gleter, japanski gleter, ljepilo na bazi gipsa, fina glet masa, libela, pištolj za bojanje, valjak za bojanje, akumulatorska bušilica-odvijač, brusni papir granulacije 180-240, vijci i tiple.