Kolike su dimenzije 3D Tiles panela?

Kolike su dimenzije 3D Tiles panela?

Kako biste mogli odrediti koliko je 3D Tiles zidnih panela potrebno za određenu površinu važno je saznati kolike su dimenzije pojedinih zidnih panela. Naši 3D Tiles zidni paneli u prosjeku su dimenzija 600×600 milimetara. Međutim, ukoliko postoji potreba za zidnim panelima većih dimenzija, izradit ćemo 3D zidne panele većih dimenzija prema dogovoru s dizajnerom.

Debljina naših zidnih panela je u prosjeku od 1 do 3 centimetra, dok je njihova težina u prosjeku od 6 do 9 kilograma. Kvalitetu naših zidnih panela podiže njihov sastav, a to je kompozit od gipsa, vlakna i aditivi koji osim što podižu njihovu kvalitetu, podižu i tvrdoću panela.