Postupak montaže gipsanih 3D zidnih panela?

Postupak montaže gipsanih 3D zidnih panela?

Jedan od načina montaže gipsanih 3D zidnih panela je kombiniranje ljepljenja 3D panela ljepilom i tiplanje tiplima, to je naša preporuka zbog veće sigurnosti.

Kako biste montirali 3D zdine panele na zid potreban vam je sljedeći materijal: borer s upuštaćem, gleter, japanski gleter, ljepilo na bazi gipsa, fina glet masa, libela, pištolj za bojanje, valjak za bojanje, akumulatorska bušilica-odvijač, brusni papir granulacije 180-240, vijci i tiple.

Pogledajte naše upute u kojima je opisan postupak montaže gipsanih 3D zidnih panela.