Jesu li 3D Tiles paneli lomljivi?

Jesu li 3D Tiles paneli lomljivi?

3D Tiles paneli su relativno lomljivi u odnosu na svoji veličinu, primjerice, možemo ih usporediti s keramikom koja se također lako slomi osobito ako padne s visine. Međutim, kada se 3D paneli instaliraju na zid oni postaju čvrsti i ne lome se.  

Dogodi li se da vam padne 3D panel i slomi se, dobra je stvar da se paneli vrlo lako mogu popraviti i na panelu se neće vidjeti da je bilo loma.