Vijek trajanja 3D dekorativnih panela

Vijek trajanja 3D dekorativnih panela

Odlučili ste za postavljanje 3D dekorativnih panela na zid, stoga vas zanima koliko je vijek trajanja 3D dekorativnih panela.

S obzirom da su naši zidni paneli izrađeni iz gipsa, a kroz povijest gips se koristio kao materijal za uređenje interijera iz iskustva rok trajanja često prelazi 100 godina. Osnovni sastav 3D dekorativnih panela je gips, voda, vlakna i aditivi koji podižu kvalitetu i tvrdoću panela.

3D dekorativni zidni paneli prostorima daju posebnu modernu dimenziju.